No data

No data

+
 • 8d50daaa2119d57d91d9a44a19bbd8ef_20160128143011378.jpg
 • 20160128142955444.jpg

YS and HS series

机器人介绍关于YS和HS系列机器人        YS和HS系列机器人,是大型机器人,目前在售的产品具体名称为YS-080G3机器人和HS-220G3机器人,其可搬重量分别为80kg和220kg,这2种机器人都使用G3控制器,一般用于搬运。      更快响应      采用柔性伺服控制,动态响应迅速    碰撞检测更安全安全又节能更轻却更结实工作范围大协调工作更智能   规格型号说明 规格名称机

Keywords: welding and cutting equipment, robotic systems, welding materials

Category:

Single robot welding system

 • Product Description
 • _x000D_

  _x000D_ 机器人介绍

  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 关于YS和HS系列机器人

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ YS和HS系列机器人,是大型机器人,目前在售的产品具体名称为YS-080G3机器人和HS-220G3机器人,其可搬重量分别为80kg和220kg,这2种机器人都使用G3控制器,一般用于搬运。  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_ 更快响应
  _x000D_
  _x000D_ 采用柔性伺服控制,动态响应迅速  
  _x000D_
  _x000D_ 碰撞检测更安全
  _x000D_
  _x000D_ 具备高灵敏度碰撞检测功能,保障人、物的安全(松下专利)    
  _x000D_
  _x000D_ 安全又节能
  _x000D_
  _x000D_ 基本三轴带机械式制动器,安全节能    
  _x000D_
  _x000D_ 更轻却更结实
  _x000D_
  _x000D_ 本体重量小,手臂刚性高
  _x000D_
  _x000D_ 工作范围大
  _x000D_
  _x000D_ 动作范围大,适应性好    
  _x000D_
  _x000D_ 协调工作更智能
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_ 运行速度快,适合与弧焊机器人协调工作      _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ 规格型号说明

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_
  _x000D_ 规格_x000D_ 名称_x000D_ 机器人型号_x000D_ 本体型号_x000D_ 控制箱型号
  _x000D_ 80kg_x000D_ YS-080G3_x000D_ YA-HAA801_x000D_ YA-HAM801_x000D_ YA-1UC801
  _x000D_ 220kg_x000D_ HS-220G3_x000D_ YA-HCAN01_x000D_ YA-HCMN01_x000D_ YA-1VCN01
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ 图示说明(以80kg机器人为例):

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ 机器人本体、控制器和示教器

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  机器人本体

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  可搭载的机器人本体有YS-080G3/HS-220G3    

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_
  _x000D_

  _x000D_

  _x000D_

  _x000D_ YS-080G3

  _x000D_

  _x000D_ 更多参数、外形尺寸、动作范围> 

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_

  _x000D_

  _x000D_ HS-220G3

  _x000D_

  _x000D_ 更多参数、外形尺寸、动作范围> 

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
  _x000D_  _x000D_  
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ 机器人示教器和控制器

  _x000D_
  _x000D_      _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ G3

  _x000D_

  _x000D_ 更多参数、外形尺寸>

  _x000D_
  _x000D_ _x000D_

  _x000D_ TP

  _x000D_

  _x000D_ 更多参数、外形尺寸>

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 功能详述

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 主要应用

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ 柔性焊接生产

  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
   _x000D_
  • _x000D_ 与弧焊机器人协调焊
  • _x000D_
  • _x000D_ 构建全自动化焊装生产线
  • _x000D_
  • _x000D_ 无人化装卸工件
  • _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ 自动化搬运

  _x000D_
  _x000D_
   _x000D_
  • _x000D_ 多品种共线生产,柔性对应
  • _x000D_
  • _x000D_ 简化工装夹具
  • _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ 系统配置表

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ YA-HAM801T00本体:负载80Kg>

  _x000D_

  _x000D_ YA-HCMN01T00本体:负载220Kg>

  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 工法与案例 

  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
   _x000D_
  _x000D_
  _x000D_  
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_ 文档下载
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_ 产品视频
  _x000D_
  _x000D_
   _x000D_
  • _x000D_ 暂无视频
  • _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_ 文档下载
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_ 产品视频
  _x000D_
  _x000D_
   _x000D_
  • _x000D_ 暂无视频
  • _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_ 文档下载
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_ 产品视频
  _x000D_
  _x000D_
   _x000D_
  • _x000D_ 暂无视频
  • _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_ 文档下载
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_ 产品视频
  _x000D_
  _x000D_
   _x000D_
  • _x000D_ 暂无视频
  • _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 您在使用产品过程中遇到的疑问

  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_ 暂无数据
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

Inquiry


Security verification
Submit