No data

No data

+
 • 8d567b3ffe7d4d30d76826cd84ee075d_20160128142344420.jpg
 • 20160128142331458.jpg
 • eefd1cba007a42ddcfedd222fbdace92_20160128142355241.jpg

FG series

机器人介绍关于FG机器人        FG是电源融合型焊接机器人。它与其他机器人相比,主要特点为:        弧焊专用更专业焊接电源与控制器融合设计,是弧焊专用机器人     内置高性能焊接电源搭载高级功能内置Stith焊接工法FG机器人的型号及说明 FG机器人命名规则>   机器人本体、控制器和示教器         机器人本体       可搭载的机器人本体有TM1400和TM1800

Keywords: welding and cutting equipment, robotic systems, welding materials

Category:

Single robot welding system

 • Product Description
 • _x000D_

  _x000D_ 机器人介绍

  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 关于FG机器人

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ FG是电源融合型焊接机器人。它与其他机器人相比,主要特点为:    

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_ 弧焊专用更专业
  _x000D_
  _x000D_ 焊接电源与控制器融合设计,是弧焊专用机器人    
  _x000D_
  _x000D_ 内置高性能焊接电源
  _x000D_
  _x000D_ 内置全数字MIG/MAG焊接电源  
  _x000D_
  _x000D_ 搭载高级功能
  _x000D_
  _x000D_ 标准搭载焊接导航及品质管理等高级功能  
  _x000D_
  _x000D_ 内置Stith焊接工法
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_ 标准搭载STITH焊接工法,能实现碳钢、镀锌板薄板的高品质焊接
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ FG机器人的型号及说明

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ FG机器人命名规则> 

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_
  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ 机器人本体、控制器和示教器

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  机器人本体

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  可搭载的机器人本体有TM1400和TM1800    

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_
  _x000D_

  _x000D_

  _x000D_

  _x000D_ TM1400

  _x000D_

  _x000D_ 更多参数、外形尺寸、动作范围> 

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_

  _x000D_

  _x000D_ TM1800

  _x000D_

  _x000D_ 更多参数、外形尺寸、动作范围> 

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
  _x000D_  _x000D_  
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ 机器人示教器和控制器

  _x000D_
  _x000D_      _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ FG3

  _x000D_

  _x000D_ 更多参数、外形尺寸>

  _x000D_
  _x000D_ _x000D_

  _x000D_ TP

  _x000D_

  _x000D_ 更多参数、外形尺寸>

  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 功能详述

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 基本功能

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
   _x000D_
  • _x000D_ 焊丝自动回抽功能
  • _x000D_
  • _x000D_ 起弧重试功能
  • _x000D_
  • _x000D_ 焊缝搭接功能
  • _x000D_
  • _x000D_ 粘丝解除功能
  • _x000D_
  • _x000D_ 飞行引弧功能
  • _x000D_
  • _x000D_ 摆动功能
  • _x000D_
  • _x000D_ 平移+RT轴平移功能
  • _x000D_
  • _x000D_ 显示运枪角度功能(焊枪姿态调整功能)
  • _x000D_
  • _x000D_ 碰撞检测及柔软性控制功能
  • _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ 详细内容,请点击>

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ 高级功能

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
   _x000D_
  • _x000D_ 提升起弧和提升收弧功能
  • _x000D_
  • _x000D_ 焊接导航功能
  • _x000D_
  • _x000D_ 焊接数据管理功能
  • _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ 详细内容,请点击>

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ 焊接工法

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ STITCH纹焊接工法

  _x000D_

  _x000D_ 该功能包括Stitch Weave(用于碳钢鱼鳞纹断续焊)和Stitch Move(用于碳钢间隙焊接)两种焊接工法

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ 详细内容,请点击>

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ 系统配置表(碳钢、镀锌板MIG/MAG焊接)

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ 搭载TM1400本体:电缆内藏型>   电缆分离型>   电缆外置型>   

  _x000D_

  _x000D_ 搭载TM1800本体:电缆内藏型>   电缆分离型>   电缆外置型>  

  _x000D_
  _x000D_  
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_
  _x000D_

Inquiry


Security verification
Submit